Vyberte stranu

Impressum

 

Zodpovednosť za obsah:

Bc. Stanislava Mattová – Privátna Lôžková Starostlivosť

Karpatské námestie 7770/10A

831 06 Bratislava – mestská časť Rača, SK

IČO: 45004161

DIČ: 1079990494

 

Kontakty:

Tel.: +421 914 161 161

info@privatnylozkovyservis.sk

 

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ je možné v rámci mojich online služieb zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mená, sprievodné listy), je zadávanie týchto údajov používateľom založené na plne dobrovoľnej báze. Využívanie a vykonávanie platieb je technicky možné a dovolené aj bez zadávania týchto údajov resp. po zadaní anonymizovaných údajov či pseudoným. Využívania kontaktných údajov zverejnených v rámci tohto dokumentu alebo porovnateľných materiálov (poštových adries, telefónnych čísel, e-mailových adries a pod.) tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je dovolené. Vyhradzujem si právo podnikať právne kroky voči odosielateľom tzv. spamových e-mailov, ktorí by nerešpektovali tento zákaz.